Εκπαιδευτικοί

Διευθύντρια του σχολείου είναι η κ. Ασλανίδου Αγαθή.

Σχολικό έτος 2020- 21

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων για το σχολικό έτος 2020-21 είναι:

Η κ. Δούγιου Αναστασία δασκάλα της Α΄ τάξης

Η κ. Μερεντίτη Ευαγγελία δασκάλα της Β ΄ τάξης

Η κ. Κάλλια Αναστασία δασκάλα της Γ ΄ τάξης

Η κ. Ναθαναηλίδου Αναστασία δασκάλα της Δ ΄ τάξης

Ο κ. Αλεξούδης Ευάγγελος δάσκαλος της Ε ΄ τάξης

Ο κ. Κασαπίδης Αναστάσιος δάσκαλος της Στ΄ τάξης

Η κ. Βακιάνη Κυριακή διδάσκει Αγγλικά σε όλες τις τάξεις του σχολείου

Η κ. Τουγιαννίδου Σοφία διδάσκει το μάθημα των Γερμανικών στην Ε΄ και Στ΄ τάξη

Γυμναστής στο σχολείο είναι ο κ. Κουτσίκ Βασίλογλου Δημήτριος

Ο κ. Μακρίνας Γεώργιος διδάσκει μουσική σε όλα τα τμήματα του σχολείου

Η κ. Πρωτόγερου Ευαγγελία είναι η δασκαλα της τάξης υποδοχής

Ο κ. Μανούσος Αλέξανδρος διδάσκει το μάθημα της Πληροφορικής

Η Θεατρολόγος στο σχολείο μας είναι η κ. Παπαγαβριήλ Κυριακή

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων για το σχολικό έτος 2019-20 είναι:

Η κ. Κεσκέσογλου Θεοδώρα δασκάλα της Α΄ τάξης

Η κ. Δουμπιώτη Κωνσταντίνα δασκάλα της Β ΄ τάξης

Η κ. Ναθαναηλίδου Αναστασία δασκάλα της Γ ΄ τάξης

Η κ. Τοψαχαλίδου Αικατερίνη δασκάλα της Δ΄ τάξης

Ο κ. Κασαπίδης Αναστάσιος δάσκαλος της Ε΄ τάξης

Ο κ. Αλεξούδης Ευάγγελος δάσκαλος της ΣΤ΄ τάξης

Το μάθημα των Αγγλικών στις τάξεις Α΄ Β΄και ΣΤ΄ πραγματοποιείται από την κ. Σπατίδογλου Δήμητρα, ενώ στις τάξεις Γ΄ Δ΄ και Ε΄ διδάσκει αγγλικά η κ. Θεοδωράκη Μάλαμα.

Η κ. Βασιλειάδου Κυριακή διδάσκει γερμανικά στην Ε΄ και την ΣΤ΄ τάξη

Υπεύθυνη για την Τάξη Υποδοχής είναι η κ. Ελευθεροπούλου Μαρία

Γυμναστής στο σχολείο είναι ο κ. Κουτσίκ Βασίλογλου Δημήτριος

Πληροφορική διδάσκει η κ. Πατροπούλου Ανατολή

Η κ. Τοπαλίδου Ελένη διδάσκει μουσική σε όλα τα τμήματα του σχολείου